Today is Monday, July 06, 2020
 
 
Why and for whom do you film today?
Feature by: Alexis A. Tioseco

John Torres

I film for myself, for Filipinos, but most especially for my Maker.

I'll stop here, but if you remain unconvinced, learn our language or ask the Filipino next to you.

May magandang rason kung bakit ilang oras o ilang ilog kami nahihiwalay sa inyo dyan sa Labas.

Gaya ng sa taga-Kanluran, habang tulog kayong lahat, mag-uumaga na sa amin, pero sa makikita mo marahil sa kauna-unahang pagkatakataon, mulat ang buong bayan, nagsusunog-kilay, nagplaplano, nag-aalala kung ano na'ng susunod na hakbang.

Masanay ka na. Nasa daan ang aming bilangguan. Nasa bahay ang nakararami, takot lumabas at madalang nang magsalita kahit sa mga kapamilya. Takot mapakinggan ng awtoridad.

Kami ang mga natitirang nasa lansangan, sinisikap na ipagpatuloy ang laban. Hindi namin pinipili ang oras ng pagkain ng mga sanggol. Nakaugalian na naming kumain ng balut sa suki namin sa kanto dahil sa tuwing bibili kami, nakikita namin ang munting himala ng pagbura at pagsulat ng bagong balita na aming mababasa kinabukasan. Mabangong magsulat ang manininda ng balut sa kanto. "Walang di mapapawi sa konting hilot at pananampalataya," sabi niya. "Pero ale," kako, "mukhang tumataas ang presyo ng balut. Baka big time na kayo't di na namin kayo ma-afford."

Ngumiti siya. "Marami na talaga kayong kumakain ng sanggol."

May magandang rason kung bakit mahilig kaming manatili sa dilim. Bayaw ng aming mala-lupang kutis ang anino at tambayan nito. Eksakto ito nang di mo mapansin masyado kung ano ang mga bagay na nagpapaligaya sa amin, dahil hindi mo rin kami maiintindihan. Dayuhan ka, at lenggwahe pa lang, marami nang nawawala sa pagsalin. Hayaan mo kami ritong maging mangingibig, kapatid, asawa, kabit sa iba. Kaibigan namin ang mga kandila't poste ng ilaw na nanghahalina sa inyong tumitig sa kanila. Baka ang iba sa inyong mga kalalakihan, kilala sila. Aming mga Japayuki, Bruneiyuki, at ibang mga mananayaw sa mga pub dyan sa kanluran, umuuwi dito bilang liwanag na sumasayaw sa ihip ng nanonood.

Ngayon alam mo na kung bakit ako malapit sa ilaw nung sinasanay nila akong umasinta ng aking mga biktima.
---
John Torres is a musician an experimental filmmaker Philippines. His films include a trio of shorts known together as The Otros Trilogy and the features Todo Todo Teros and Years When I Was A Child Outside.

The answers:

Kiri Dalena
Edwin
Ho Tzu Nyen
Ho Yuhang
Antoinette Jadaone
Eric Khoo
Raya Martin
Amir Muhammad
Uruphong Raksasad
Pen-Ek Ratanaruang
Sherad Anthony Sanchez
Martyn See
Tan Pin Pin
John Torres
Apichatpong Weerasethakul


 
 prev page    next page 
 
Back to Top of Page
 
 

Copyright ©2005-2020 Criticine. All rights reserved. Web Design/Development by Inksurge and TechHive
Home | Features | Interviews | Reviews | About | Contact